commits@samza.apache.org list: 1297 new emails
dev@samza.apache.org list: 170 new emails
private@samza.apache.org list: 27 new emails