dev@samoa.apache.org list: 10 new emails
private@samoa.apache.org list: 3 new emails
users@samoa.apache.org list: 1 new emails