dev@poi.apache.org list: 628 new emails
commits@poi.apache.org list: 232 new emails
general@poi.apache.org list: 6 new emails
user@poi.apache.org list: 69 new emails
private@poi.apache.org list: 21 new emails