dev@poi.apache.org list: 514 new emails
commits@poi.apache.org list: 211 new emails
private@poi.apache.org list: 127 new emails
user@poi.apache.org list: 102 new emails
general@poi.apache.org list: 4 new emails