dev@cordova.apache.org list: 204 new emails
commits@cordova.apache.org list: 2964 new emails
private@cordova.apache.org list: 72 new emails
issues@cordova.apache.org list: 28 new emails