commits@cordova.apache.org list: 2181 new emails
dev@cordova.apache.org list: 318 new emails
private@cordova.apache.org list: 84 new emails
issues@cordova.apache.org list: 3011 new emails