commits@cordova.apache.org list: 5082 new emails
dev@cordova.apache.org list: 357 new emails
private@cordova.apache.org list: 57 new emails
issues@cordova.apache.org list: 692 new emails